• 18 دى 1396 - 09:13

سازمان های مردم نهاد، مراقبان تیزبین و هوشیار شهر

مدیریت شهری تمام تلاش خود را خواهد کرد که بر اساس ساز و کارهای موجود و تا آنجا که توان دارد، دغدغه ها را کم کند، البته باید گفت همه چیز در اختیار مدیریت شهر نیست، اما بیش از این هم نمیخواهیم پیکر شهر مجروح شود و آثار تاریخی آن مغفول بماند. در این راه سازمان های مردم نهاد به عنوان مراقبان تیزبین و هوشیار شهر بیشترین نقش را در حفظ هویت اصفهان بر عهده دارند و از طرفی شهرداری به دنبال ایجاد راهکاری است تا با کمک و راهنمایی اصفهان پژوهان و دوستداران این شهر، هویت و میراث فرهنگی این کلانشهر تاریخی حفظ شود زیرا این مهم نیازمند یک بسیج همگانی است.

از همه کسانی که دل در گرو آبادانی، محیط زیست و حقوق شهروندی داشته باشند، حمایت می‌کنیم، زیرا معتقدیم هر کار توسعه ای باید ضمن حفظ حقوق شهروندان امروزی، حقوق آینده را هم به خطر نیندازد.