• 10 دى 1396 - 09:19

لزوم توجه شورایعالی استان ها به بودجه شهرداری ها

سهم تراکم در تامین درآمدهای شهری ۵۰ درصد است، در حالی که در کشورهای پیشرفته این سهم تنها سه درصد و در کشورهای درحال توسعه پنج درصد است. همچنین عوارض محلی در کشور۲۰ درصد است اما این رقم در کشورهای در حال توسعه به ۳۵ درصد می‌رسد. از طرفی کمک‌های بلاعوض نیز در شهرهای ایران تنها شش درصد است اما این عدد در کشورهای در حال توسعه به ۱۷ درصد می‌رسد. بنابراین شورایعالی استانها باید لایحه ای در این خصوص تهیه کرده و از این موضوع دفاع کند، در غیر این صورت کسی به فکر اصلاح امور شهری نخواهد بود.