• 28 دى 1396 - 08:51

لزوم چاره اندیشی درخصوص رونق کتابخوانی

مشکل مالیات و مکان مشکلات اصلی حوزه نشر و کتاب نیست، بلکه درد اصلی این حوزه و جامعه ما مشکل نفس کشیدن از طریق کتاب است، باید کتاب خواندن را مثل نفس کشیدن امری ضروری و حیاتی برای خودمان و دیگران رواج دهیم و این مسئله مهمی است که باید برای آن برنامه‌ریزی کرد چراکه کتاب که معجزه بدون انقضای پیامبر ما بود امروز شرایط مناسبی ندارد و پیش از کتاب و مقدم بر آن ، قلم و ابزار نوشتن که خداوند به آن قسم یاد کرده است در وضعیت مناسبی قرار ندارد و سرانه مطالعه امروز هم در کشور و هم در اصفهان به‌عنوان شهری تاریخی، جهان شهر و پایتخت فرهنگی جهان اسلام بسیار پایین است.

کتاب خواندن است که به جامعه عمق می‌بخشد، تفکر را زنده و جامعه را به راه درست هدایت می‌کند، طبق بررسی‌های انجام‌شده در شهرداری اصفهان سرانه مطالعه در قسمت‌هایی از شهر بسیار پایین است، اگرچه این وضعیت در کل شهر حاکم است و درد طبقه پایین‌شهر و بخش‌های دچار فقر اقتصادی نیست، امروز سرانه مطالعه معلمان، اساتید دانشگاه، دانشجویان و دانش آموزان هم بسیار پایین و محدود به موضوعات درسی و شغلی است.

بنابراین باید به این سمت برویم که برای رونق کتاب‌خوانی چاره‌اندیشی کنیم، این کتاب‌خوانی است که انگیزه تولید ثروت را برای نویسنده ایجاد می‌کند و نشر را رونق می‌بخشد.