• 21 دى 1396 - 10:02

نقش کلیدی رسانه ها در توسعه پایدار و حفظ حقوق شهروندی

بدون شک رسانه ها در جهت هدایت مدیران به سوی توسعه پایدار برای حفظ حقوق شهروندی و محیط زیست و همه آنچه می تواند آینده را تضمین کند نقش جدی و فعالی دارند. همانطور که از ابتدا گفتیم تلاش می کنیم تا آستانه تحملمان را بالا ببریم تا نقدها را بشنویم و زمینه انتقاد منتقدین را محدود نکنیم.

 معتقدیم ارتباط با رسانه یکی از ارکان دموکراسی است. به خط‌کشی، گفتگو و تعامل تنها با یک گروه یا رسانه یا جریان خاص اعتقادی نداریم، البته اینکه چقدر بتوانیم در این زمینه موفق باشیم به میزان توان و توفیق ما بستگی دارد، بنابراین رویکرد ما مبتنی بر توسعه همه جانبه مشارکت مردم در اداره امور، نقدپذیری و مسایلی از این دست است که با کمک رسانه ها میسر می شود.

اصفهان ما همانطور که در همه چیز پیشتاز است در حوزه رسانه هم مطمنا همین گونه است. بنابراین از همه رسانه ها تقاضای کمک دارم. امروز اگر این شهر به درستی ساخته و مشکلات بزرگ آن همچون آلودگی و ترافیک حل شود آرامشی را نصیب همه ما خواهد کرد. این شهر متعلق به من و ما نیست، ما ترکیبی از همه مردم هستیم، مشکلات بسیار زیادی داریم که امروز ایجاد نشده ولی برای حل آن همه باید کمک کنند. به دنبال بررسی آنچه مدیران قبلی در گذشته انجام داده اند نیستیم و نمی‌خواهیم مانند برخی از مدیران اسطرلاب به دست گرفته و به دنبال مقصران مشکلات باشیم.

ما با این نیت آمده ایم که تا فرصت داریم از اصولمان کوتاه نیاییم، اگر اصلاح طلبیم اصول مسلمی داریم که رعایت حقوق شهروندی است و اینکه شهر به درستی اداره شود.