دیدار شهردار با حجت الاسلام روضاتی

تصوير جلد: 
تصوير: