مراسم چهلمین روز درگذشت حاج شیخ مهدی مظاهری

تصوير جلد: 
تصوير: