Isfahan mayor's official information base

آمارنامه شهر اصفهان با 4200 داده اطلاعاتی تهیه شد/ افزایش کیفیت خدمات شهری در گرو برنامه ریزی مبتنی بر آمار دقیق

شهردار اصفهان از تهیه و تدوین آمارنامه شهر اصفهان برای یازدهمین سال متوالی خبر داد و گفت: این آمارنامه با همکاری 60 ارگان و در قالب 4200 داده اطلاعاتی تهیه شده است.   

قدرت اله نوروزی در اولین نشست سالانه آمار و برنامه ریزی در مدیریت شهری که با حضور رئیس مرکز آمار ایران، اعضای شورای شهر، نمایندگانی از کلانشهرها و جمعی از مدیران شهری و استانی در حوزه آمار و برنامه ریزی برگزار شد، اظهار کرد: این نشست برای اولین بار در این سطح برگزار می شود و قرار است با ارائه نظرات کارشناسی در حوزه آمار و برنامه ریزی امکانی فراهم شود تا شهرداری ها بتوانند براساس واقعیات آماری راه درست را برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان پیدا کنند.

وی با تاکید بر اینکه فقدان برنامه ریزی سبب بی نظمی و فاصله گرفتن از اهداف تعیین شده می شود، گفت: برنامه ریزی اساس همه اقداماتی است که در یک سازمان اجرایی می شود و ما را به مدیریت شایسته می رساند.

شهردار اصفهان بیان کرد: شهر از مصنوعات شکل گرفته است و دست بشری چنان در ایجاد این مصنوعات دخالت دارد که باید با توجه به موضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برنامه ها را تدوین کرد تا بتوان خدمات بهتری به مردم ارائه داد.

وی با اشاره به اینکه اگر شهر را به عنوان یک موجود پیچیده بخواهیم مدیریت کنیم باید برنامه داشته باشیم و اصلی ترین پایه برنامه ریزی، آمار است، گفت: شهرداری اصفهان در سال های گذشته برنامه ریزی های خوبی در این عرصه داشته و تلاش می کند به سوی برنامه ریزی مدرن حرکت کند.

نوروزی افزود: برنامه ریزی می تواند منابع مهم شهر را به طور موثر هدایت کند. ما نمی توانیم بدون برنامه کیفیت خدمات را افزایش داده و هزینه را کاهش دهیم و از فرصت ها به نحو شایسته استفاده کنیم.

رویکرد برنامه 1405 سنجش پذیری و نتیجه محوری است

وی با بیان اینکه برنامه ریزی بر اساس آمار، منافعی همچون تحول سازمانی را به دنبال خواهد داشت، گفت: برای داشتن یک نظام آماری دقیق باید تصویر درست از جایی که قرار داریم و مسیریابی نقطه ای که قرار است به آن دست پیدا کنیم، داشته باشیم.

شهردار اصفهان تصریح کرد: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان در این مسیر کمک های خوبی کرده و همگرایی مطلوبی در شهرداری اصفهان و سازمان های خدمات رسان ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه اولین برنامه های شهری در اصفهان شامل طرح اصفهان 22+ در سال 75 و بعد از آن برنامه سال 85، سال 90، 95 بوده و هم اکنون در حال اجرای طرح اصفهان 1400 و تدوین برنامه اصفهان 1405 هستیم، اظهار کرد: رویکرد این برنامه سنجش پذیری و نتیجه محوری است چراکه شورای پنجم شهر اصفهان و مدیریت شهری برنامه خود را بر اساس شاخصه سنجش پذیری ارائه کرده است.

نوروزی فاز نخست طرح اصفهان 1405 را شناخت و تجزیه و تحلیل شهر عنوان کرد و گفت: در این بخش شهر از نگاه متخصصان و نخبگان مورد بررسی قرار می گیرد.

وی همچنین از تهیه و تدوین آمارنامه شهر اصفهان برای یازدهمین سال متوالی خبر داد و افزود: این آمارنامه با همکاری 60 ارگان و در قالب 4200 عنوان اطلاعاتی تهیه شده است. همچنین زیرساخت های اطلاعات مکانی نیز در قالب سند جامع «SDI» در حال تهیه است که تفاهم نامه آن بین شهرداری اصفهان و سازمان ها و ارگان های مرتبط به امضا رسیده است.

شهردار اصفهان کاهش هزینه ها برای همه ارگان های مشارکت کننده در تهیه این سند را از مزایای آن عنوان کرد و گفت: نشست امروز هم می تواند سنگ بنایی برای تدوین برنامه ریزی مبتنی بر آمار باشد تا شهرداری ها با پیچیدگی حوزه شهری در راستای خدمات رسانی به مردم و اداره ارزان شهر گام های موثری بردارد.

وی افزود: راه رسیدن به شهر زیست پذیر و افزایش کیفیت خدمات، شکل گیری نشست های این چنینی و گفت و گوهای در حاشیه آن است.