افتتاح ایستگاه آتش نشانی کوی میلاد

تصوير جلد: 
تصوير: